Informacja dla zdających egzaminy zewnętrzne

Prosimy o zapoznanie się z informacjami obowiązującymi podczas egzaminów w szkołach ZDZ.